rss
twitter
  • Một trang web mới của Mạng Vật Lý

bai tap ve song co hoc

| Posted in Chưa được phân loại |

0

ke hoach chuyen mon To vat ly nam 2012

| Posted in Chưa được phân loại |

0

TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1
TỔ: VẬT LÝ – KTCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Anh sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012
VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013

PHẦN A
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2011 – 2012

Cơ cấu tổ chức
TT Môn SL Nữ ĐV Chuyên môn
Th.s Đ.h.th.s GT KGTr TB
1 Vật Lý 9 4 2 1 0 1 5 3
2 KTCN 2 0 1 0 0 1 0 1

1. Thuận lợi:
- Tập thể giáo viên trong tổ đoàn kết, một số GV có kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục HS. Hầu hết là giáo viên trẻ nên rất năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, Ban Giám Hiệu trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường. Nhiều GV sử dụng CNTT vào giảng dạy có hiệu quả cao.
– Rất nhiều PHHS quan tâm đến việc học tập của học sinh .
2. Khó khăn:
Một bộ phận giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, chưa thực sự quan tâm đến công việc được giao, thực thiện chưa tốt nề nếp của chuyên môn cũng như của nhà trường nên phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung của tổ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011-2012

+ 100% giáo viên của tổ có kế hoạch và quyết tâm thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bênh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Đẩy nhanh ứng dụng CNTT vào giảng dạy và soạn bài.
+ Thành tích chung : Tổ LĐTT
1.Về chính trị, tư tưởng:
- 100% giáo viên đạt khá tốt về chính trị, tư tưởng, không vi phạm đạo đức nhà giáo và các điều cấm đối với CBGVNV, nhiều thầy cô giáo thực sự là tấm gương mẫu mực, mô phạm cho học sinh noi theo.
2. Về chuyên môn:
- 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đạt chuẩn nghề nghiệp, 11 giáo viên đạt LĐTT, 5 đ/c đạt GVDG cấp trường (Hợp, CườngL, Nghĩa, Sâm, Hà).
- Thành tích công tác chủ nhiệm : CHƯA XÉT.
- Thực hiện khá đầy đủ các tiết THTN trong ppct
- 100% giáo viên có hồ sơ cá nhân theo quy định xếp loại khá trở lên ( 2 loại khá, còn lại loại tốt).
- Báo cáo chuyên đề: 01(Thầy Phương)
- SKKN: 10 (Lý 9; KTCN 1), có 3 SKKN bậc 3, còn lại xếp bậc 2.
- Có một số đ/c tích cực khắc phục khó khăn tham gia dạy giáo án điện tử (Hợp, CườngL, Cường CN, Sâm, MaiL, Hưng…)
- Dự giờ thăm lớp đầy đủ và chất lượng, có góp ý và nhận xét đầy đủ.
- Thực hiện tốt việc dạy, bồi dưỡng, phụ đạo, ôn thi TN, ĐH – CĐ: Thi ĐH các em HS đạt điểm rất cao về môn Vật lý (từ 8 điểm trở lên có 10 em, cao nhất là 9,75 điểm).
.- HSG cấp tỉnh: 3/3 (1 giải nhì, 1 giải 3, 1KK); HSG cấp trường đạt kết quả khá cao ở hai khối 10 và 11; Học sinh thi Ôlimpic vật lý 11 đạt 2/4 em: 1 giải nhì, 1 K
3- Công tác xã hội, VHVN-TDTT:
100% giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, VHVN, TDTT.
DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2011 – 2012
TT Họ và tên Môn CTCN Xếp loại theo chuẩn DH thi đua Ghi chú
1 Nguyễn Đình Hiền Lý Xs LĐTTXS
2 Đặng Đình Hợp Lý Khá LĐTT
2 Nguyễn Công Cường Lý Khá LĐTT
3 Nguyễn Thị Nghĩa Lý Khá LĐTT
4 Nguyễn Thị Sâm ” Khá LĐTT
5 Nguyễn Xuân Phương ” TB LĐTT
6 Trình Thị Hà Khá LĐTT
7 Phạm Thị Mai Khá LĐTT
8 Mai Thanh Trường TB LĐTT
9 Hoàng Ngọc Cường Xs LĐTTXS
10 Nguyễn Văn Hưng TB LĐTT

ĐỐI CHIỂU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỚI CHỈ TIÊU ĐẦU NĂM

TT Chí tiêu đề ra Kết quả đạt được Đối chiếu
1 100% lao động tiên tiến Đạt 100% Đạt
2 100% có hồ sơ khá, giỏi Đạt 100% Đạt
3 2- 3 HS giỏi tính khối 12 Đạt 100% Đạt
4 3 – 4 em đậu HSG Ôlimpic Vật lý Đạt 2 em Đạt 50%
5 Các lớp chủ nhiệm đều đạt loại khá trở lên
6 Tổ lao động tiên tiến Tổ LĐTT Đạt
7 Các tổ chức trong trường do các GV trong tổ phụ trách đạt TT Đều đạt Đạt

8 Học sinh giỏi cấp trường 51% Đạt

III. CÁC TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC
- Công tác thực hành thí nghiệm, sử dụng TBDH đạt hiệu quả chưa cao trong các giờ dạy.
- SKKN đạt hiệu quả thấp, chỉ mang tính đối phó với cấp trên.
- Nghiệp vụ của một số GVCN còn hạn chế: Chưa sát với lớp, triển khai các kế hoạch nhà trường chưa cụ thế, còn để sót, thực hiện các chế độ báo cáo không kịp thời.
- Công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế như chưa có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, tích luỹ chuyên môn còn nghèo nàn, chưa cập nhật thường xuyên.
- Một số đồng chí còn chậm trễ trong việc giải quyết một số công việc trong nhà trường.
- Một số đồng chí có năng lực su phạm còn hạn chế nên đã xảy ra tình trạng HS có phán ứng.

PHẦN B
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 – 2013
– Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 -2013 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ an;
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Anh sơn 1năm học 2012 – 2013;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, của tổ Vật lý – KTCN;
Tổ Vật lý – Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Cơ cấu tổ chức
TT Môn SL Nữ ĐV Chuyên môn
Th.s Đ.h.th.s GT KGTr TB
1 Vật Lý 8 4 2 1 0 0 5 3
2 KTCN 2 0 1 0 0 1 0 1

1. Thuận Lợi
- Tổ có 10 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Hầu hết các giáo viên trẻ nên rất nhiệt tình trong công tác, có kỷ luật lao động tốt, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.
- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hoà nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, của BGH trường, các tổ chức trong trường.
- Rất nhiều PHHS quan tâm đến việc học của học sinh.
2. Khó khăn
- Trong tổ tất cả đều là GV trẻ, không có GV nào đạt GVG tỉnh (vật lý) nên về trao đổi chuyên môn cũng gặp khó khăn.
- Nghiệp vụ công tác chủ nhiệm một số GV còn hạn chế.
- Thiết bị THTN bị hư hỏng khá nhiều, phụ trách thí nghiệm chưa đúng chuyên môn nên ánh hướng đến các giờ THTN, mượn TBDH.
- Một bộ phận giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, chưa thực sự quan tâm đến công việc được giao, thực thiện chưa tốt nề nếp của chuyên môn cũng như của nhà trường nên phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung của tổ.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 – 2013
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
TT Họ và tên Môn Công tác giảng dạy Công tác khác Tổng tiết
1 Đặng ĐÌnh Hợp Lý 10T1, 12A1, 12A2, 12A8 TP CM 15
2 Nguyễn Công Cường ” 12T1, 12A3, 12D1, 10A3, 10A8, 10D 16
3 Nguyễn Thị Nghĩa ” 12T2,12A7, 10A1, 10B CN 10A1 16
4 Nguyễn Thị Sâm ” 11A4,11A8,10A4,10A6 CN 10A4 16
5 Nguyễn Xuân Phương ” 11T2,11A6, 12A5, 12D3,11D2 CN 11A6 17
6 Trình Thị Hà ” 11A1,11D1, 11D3,10A2,10A5 CN 10A2 17
7 Phạm Thị Mai ” 11T1, 11A3,11A5,11A2 CN 11A3 15
8 Mai Thanh Trường ” 12A4,12A6, 12D4,12D2 10T2, 10A9 16
9 Hoàng Ngọc Cường 11T1,2,11A1,…,6, 12T1,2,12A1,2,3,4 Ttra 16
10 Nguyễn Văn Hưng 12A5,6,7,8,12D1,2,3,4, 11A7,8, 11D1,2,3 dạy lý:10A7,11A7 19

A. Mục tiêu chung:
- Thực hiện tốt chủ đề năm học, các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên, các ban ngành liên quan tổ chức.
- Thực hiện tốt nghi quyết của chi bộ nhiệm kì 2011-2015, nghị quyết của hội nghị CBCN viên chức năm học 2012 – 2013;
- 100% giáo viên đạt chuẩn GVTHPT theo quy định ;
- 100% giáo viên của tổ quyết tâm thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bênh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và công tác quản lí.
- Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình, theo Chuẩn kiến thức – kỹ năng mà Bộ đã ban hành năm 2011, Sở GD-ĐT đã triễn khai; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH.
- Bồi dưỡng và phát triễn năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Nâng cao chất lượng dạy và học. Cải tiến phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Nâng cao chất lượng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS trong Nhà trường. Liên kết hoạt động với các TCM khác.
B. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện.
1.Mục tiêu 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người giáo viên. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ: tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị
• Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên trong Tổ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị của trường, của ngành, của địa phương tổ chức
– 100% giáo viên đạt khá tốt về chính trị, tư tưởng, không vi phạm đạo đức nhà giáo và các điều cấm đối với CBGVNV, mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương mẫu mực, mô phạm cho học sinh noi theo.
– Phấn đấu có một giáo viên được chi bộ xét kết nạp Đảng.
b. Các biện pháp thực hiện
Bố trí thời gian công việc hợp lý, thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng tư tưởng chính trị do trường tổ chức.
2. Mục tiêu 2: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
a. Nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 2.1: Tham gia các phong trào của Nhà trường tổ chức nhằm Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ hưởng ứng và tham gia phong trào
• Nhiệm vụ 2.2: Tạo điều kiện học tập, trao đổi, học hỏi có tính chất thân thiện hòa đồng của GV đối với HS
b. Các biện pháp thực hiện:
- Trong các giờ dạy, GV tạo điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở – thân thiện
- TCM tạo một tài khoản trong trang Web của Nhà trường làm diễn đàn học tập – học hỏi – giao lưu giữa HS với HS, giữa HS với GV. Phân công GV quản lý tài khoản này.
3. Mục tiêu 3: Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình kế hoạch, theo Chuẩn kiến thức – kỹ năng mà Bộ ban hành, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH đối với TCM
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 3.1: Hoạt động tìm hiểu, nắm vững chương trình giảng dạy, kiến thức kỹ năng cần đạt được trong các tiết dạy.
Chỉ tiêu:
- Tất cả các giáo viên thực hiện đúng chương trình giảng dạy do BDG ban hành. Tốc độ giảng dạy theo phân phối chương trình của Sở GD đã phổ biến
- Tất cả các giáo viên phải phải soạn giảng theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng của BGD mà GV đã được học tập
• Nhiệm vụ 3.2: Cập nhật cho giáo viên các công văn, các qui định, các chỉ đạo mới của Ngành, của Sở GD&ĐT và của Nhà trường đề ra trong năm học.
b. Các biện pháp thực hiện
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các khối lớp, đặc biệt học tập lại Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành trong năm học 2010 – 2011
- Tổ chức các buổi sinh hoạt Tổ nhằm học tập và triễn khai các công văn, các qui định, các chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2012 – 2013
- TTCM có nhiệm vụ kiểm soát định kỳ 01 lần / HK để nhắc nhở việc thực hiện chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo qui định.
4. Mục tiêu 4: Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ – giáo án của giáo viên theo qui chế chuyên môn, theo qui định của Trường, của TCM
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 4.1: Giảng dạy đúng và đầy đủ nội dung chương trình do Bộ giáo dục và Sở giáo dục ban hành, không cắt bỏ dồn ép nội dung giảng dạy. Trong việc soạn giảng phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ; giáo án được soạn đầy đủ theo qui định đổi mới (dựa theo tài liệu Chuẩn kiến thức và kỹ năng)
Chỉ tiêu: 100% giáo viên lên lớp phải soạn giáo án theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng phù hợp với đối tượng HS và được sự phê duyệt của TCM
• Nhiệm vụ 4.2: Chấp hành đúng qui định về hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ
Chỉ tiêu:
-100 % giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ có sự phê duyệt của TCM.
- 100% Gv có hồ sơ đạt loại khá trở lên.
Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên gồm:
- Giáo án (các loại: Chính khoá, tự chọn, dạy thêm, BDHSG, Ôn thi ĐH);
- Sổ tích luỹ và BDTX; Phân phối chương trình; Kế hoạch cá nhân;
- Sổ hội họp; Sổ thăm lớp dự giờ; Sổ điểm cá nhân; Lịch báo giảng; Sổ CN (Sổ kiêm nhiệm);Sổ nhận xét của BGH; Sổ sử dụng TBDH, THTN
• Nhiệm vụ 4.3: Thực hiện tốt kỹ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Trường, của Tổ phân công
Chỉ tiêu: Tất cả giáo viên ra vào lớp đúng giờ không ra sớm vào muộn, nghỉ vắng công tác phải xin phép theo qui định, thực hiện nghiêm túc các tiết phân công dạy thay
b. Các biện pháp thực hiện
TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, kỹ luật lao động của giáo viên thông qua:
- Sự nhận xét đánh giá nề nếp giảng dạy hàng tuần của Nhà trường đối với giáo viên
- TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 1-2 lần/ HK
- TCM kiểm tra sổ đầu bài và lịch báo giảng để theo doĩ được hoạt động giảng dạy của giáo viên.
5. Mục tiêu 5: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 5.1: Thực hiện tốt việc soạn giảng. Coi việc soạn giảng tốt là một trong những yếu tố giúp giáo viên thực hiện tốt bài dạy
Chỉ tiêu: 100% đạt giáo viên soạn mới giáo án theo Chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh
• Nhiệm vụ 5.2: Thực hiện tốt công tác thao giảng dự giờ. Coi thao giảng là hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên
Chỉ tiêu: Giáo viên tham gia thao giảng 01 tiết/HK; dự đủ các tiết thao giảng Tổ; dự giờ của GV 2tuần/1tiết (cả năm 18 tiết)
• Nhiệm vụ 5.3: Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Mỗi giáo viên phải có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong quá trình học tập; phải có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với nội dung bài giảng. Đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy
Chỉ tiêu:
- Ứng dụng ưu thế của công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, mỗi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy: 2 tiết / HK
- Mỗi giáo viên phải sử dụng hiệu quả các phương tiện, các thiết bị, các đồ dùng dạy học hiện có vào các tiết dạy trên lớp theo qui định của TCM
- Có từ 4 – 6 giáo viên được thanh tra toàn diện, xếp loại khá chiếm 80% trở lên trên tổng số GV được thanh tra.
– TCM thực hiện 02 tiết dạy mẫu/ năm học (dạy bài THTN để tổ dự giờ)
• Nhiệm vụ 5.4: Thực hiện tốt công tác dạy thực hành thí nghiệm vật lý
Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm vật lý có hiệu quả cao trong chương trình.
b. Các biện pháp thực hiện
- TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở, việc soạn giảng của giáo viên
- TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dự giờ thao giảng của Tổ; coi trọng đến vấn đề góp ý, nhận xét và thảo luận rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ở các tiết dạy
- Qua hoạt động dự giờ Tổ lên kế hoạch thực hiện 02 tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường
- TCM cập nhật các nguồn tài liệu, các thông tin liên quan đến bộ môn để giáo viên thuận lợi trong vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ như toàn GV đăng ký mua tạp chỉ “Vật lý tuổi trẻ”
– Động viên các Gv và HS tham gia giải các bài Vật lý trên tạp chí: Vật lý tuổi trẻ, Toán học tuổi trẻ, nhất là các lớp T.
- TCM phân công giáo viên có năng lực tốt về chuyên môn nghiệp vụ hổ trợ giúp đỡ cho giáo viên mới còn non chuyên môn nghiệp vụ
- TCM lập kế hoạch chi tiết về dạy thực hành thí nghiệm vật lý theo từng khối lớp; giáo viên dạy đúng theo thời khóa biểu thực hành vật lý của các lớp
- TCM tạo một hộp thư điện tử của Tổ để chứa các thông tin, dữ liệu của Tổ. (Hộp thư điện tử chung của tổ: Tovatly1965@Gmail.com)
6. Mục tiêu 6: Bồi dưỡng và phát triễn năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên.
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 6.1: Viết sáng kiến kinh nghiệm – Viết đề tài, chuyên đề khoa học
Chỉ tiêu: Tổ thực hiện báo cáo 01 SKKN đạt hiệu quả cao gửi Sở
• Nhiệm vụ 6.2: Sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ
Chỉ tiêu: Trong mỗi tháng TCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần ; đề tài sinh hoạt thảo luận được chọn lọc và thông báo trước 1 tuần lễ.
• Nhiệm vụ 6.3: Tổ chức dự các tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường.
Chỉ tiêu: Mỗi giáo viên dự giờ 02 tiết dạy mẫu / năm học
• Nhiệm vụ 6.4: Tham gia tích cực và đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Nhà trường, Sở GD&ĐT tổ chức.
b. Các biện pháp thực hiện
- TCM phát động đăng ký viết SKKN, viết chuyên đề khoa học. Báo cáo đề tài, thảo luận đề tài ở phạm vi cấp Tổ. Chọn 01 đề tài để báo cáo trong phạm vi cấp trường và gửi sở.
- Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng TCM tổ chức, thảo luận chuyên đề (bao gồm Chuẩn KT-KN, chương trình giảng dạy, bài giảng khó, ,THTN, chuyên đề khoa học, …),
– Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng Tổ một cách chặt chẽ, nghiêm túc hiệu quả.
- TCM lập kế hoạch thực hiện các tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường
7. Mục tiêu 7: Nâng cao chất lượng về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 7.1: Học tập về qui cách ra đề kiểm tra đánh giá học tập của học sinh
Chỉ tiêu: Không có giáo viên ra đề kiểm tra sai kiến thức, phạm qui định trong các đợt kiểm tra, thi thử đại học – cao đẳng.
• Nhiệm vụ 7.2: Sinh hoạt chuyên đề về kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh
Chỉ tiêu: Số lần sinh hoạt thảo luận về chuyên đề kiểm tra đánh giá bằng số lần ra đề kiểm tra tập trung trong mỗi học kì
b.Các biện pháp thực hiện
- TTCM tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề “Học tập ra đề kiểm tra đánh giá qua việc ra đề kiểm tra”
- TTCM có kế hoạch đánh giá việc ra đề của mỗi giáo viên, có hình thức kỹ luật đối với các trường hợp ra đề sai kiến thức, sai qui định của TCM
-TCM phân công GV ra đề thi thử, tổ duyệt rồi mới nạp cho BGH
- Đánh giá kết quả của HS theo thông tư 58 của BGD & ĐT.
8.Mục tiêu 8: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
a.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 8.1: Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi Vật lý 12
Chỉ tiêu: có 100% học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong đợt thi HS giỏi cấp tỉnh
• Nhiệm vụ 9.2: Bồi dưỡng các đội tuyển HS giỏi Vật lý 10 và 11 Chỉ tiêu: 100% HS Ôlimpic đạt giải KK trở lên, HSG trường lớp 10,11 đạt 60% trên tổng số HS dự thi.
• Nhiệm vụ 9.3: Phụ đạo HS yếu kém.
Chỉ tiêu: 90% HS đạt điểm trên trung bình trong các đợt kiểm tra, thi đối với các khối lớp.
b. Các biện pháp thực hiện
- Tăng cường bồi dưỡng đội truyển HS giỏi lớp 12 nhằm tham gia kỳ thi HS giỏi Tỉnh ở cuối HKI: Phụ trách chính: Thầy Cường.
- Phân công giáo viên giảng dạy và theo dỏi đội tuyển HS giỏi thi Ôlimpic vật lý vào tháng 3: Phụ trác chính là Cô Mai.
- Phân công giáo viên tuyển chọn và giảng dạy đội tuyển HS giỏi lớp 10: Mỗi GV tự BD học sinh lớp mình.
9. Mục tiêu 9: Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp
a.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 9.1: Đặt vai trò trách nhiệm cao đối với HS trong công tác chủ nhiệm lớp
Chỉ tiêu: Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm phải theo dỏi chặt chẽ tình hình hoạt động, sinh hoạt của lớp chủ nhiệm. Kịp thời xử lý các trường hợp bất thường xãy ra
• Nhiệm vụ 9.2: Hoàn thành các yêu cầu của BGH, của Đoàn trường .. đối với lớp CN
Chỉ tiêu: 100% GV có lớp chủ nhiệm của được xếp loại tốt trong phong trào thi đua hằng tuần của Nhà trường (11A6, 10A1, 10A2, 10A4, 11A3)
b. Các biện pháp thực hiện
- Công tác chủ nhiệm lớp được gắn liền với hoạt động sư phạm của giáo viên. Công tác này được TCM theo dỏi, nhận xét, đánh giá và đưa vào chuẩn thi đua của giáo viên.
– TCM trao đổi cùng GVCN, cùng GVCN tìm biện pháp giáo dục HS có hiệu quả.
10. Mục tiêu 10: Hoạt động kiểm tra – thanh tra của TTCM
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ 10.1: TTCM làm việc theo kế hoạch
Chỉ tiêu: Tất cả các hoạt động của TCM đều phải có kế hoạch chi tiết
• Nhiệm vụ 10.2: TTCM phải kiểm tra – thanh tra đối với các hoạt động của GV trong Tổ
Chỉ tiêu:
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên 01 lần / HK
- Thanh tra toàn diện 4 -6 giáo viên/ năm học
- Kiểm soát các hoạt động của TCM
b. Các biện pháp thực hiện
- TTCM cùng Tổ thảo luận và lập kế hoạch hoạt động cho từng mục tiêu hoạt động cụ thể của TCM
- TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động kiểm tra – thanh tra của TTCM và thông báo công khai cho GV biết trước để chuẩn bị.
11. Mục tiêu 11: Tạo điều kiện hoạt động học tập – giao lưu của học sinh
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
• Nhiệm vụ: Thực hiện công tác hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi cho học sinh
Chỉ tiêu: Tổ chức 01 cuộc ngoại khoá vật lý cho khối 10 về báo vệ môi trường trong dạy học vật lý.
b. Các biện pháp thực hiện
- TCM lập kế hoạch chi tiết về việc tổ chức ngoại khoá
- TTCM tham mưu với BGH với Hội khuyến học để xin kinh phí tổ chức
C. Nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
a. Ưu điểm:
– Các GV tham gia sinh hoạt đầy đủ, ghi chép chu đảo.
– Ban giám hiệu tạo điều kiện sinh hoạt chuyên môn 2 lần/1tháng nên GV có thời gian trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm với nhau.
b. Tồn tại:
Thứ 1 : Nhiều GV còn coi nhẹ, chưa thực sự say mê với chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn ít phát biểu hoặc ít quan tâm đến nội dung sinh hoạt.

Thứ 2 : Việc chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chuyên môn còn hời hợt, chưa có sức thuyết phục nên không thu hút được sự quan tâm trao đổi của giáo viên. Nội dung đưa ra trao đổi còn chưa phong phú, hầu như còn lặp lại với các năm trước.

Thứ 3 : Các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn còn đơn điệu, không được cải tiến. Hầu như là là theo một tiến trình người được phân công trình bày báo cáo phần chuẩn bị, các thành viên trong tổ góp ý (rất hạn chế). Sau đó lấy ý kiến của tập thể (hầu như là nhất trí). Chưa có sự đổi mới và đột phá nên hiệu quả rất thấp…

Thứ 4 : Việc quản lý chỉ đạo ‘còn chưa chặt chẽ, chưa sát sao, thiếu sự đôn đốc và kiểm tra thường xuyên.
c. Kê hoạch buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
+ Tổ có kế hoạch thật chi tiết từng tháng, từng buổi sinh hoạt, cụ thể:
- Tổ phân công công việc cụ thể, giao trách nhiệm cụ thể cho từng GV: Chuẩn bị nội dung báo cao chuyên đề về chuyên môn, thảo luận các bài dạy khó, các bài tập khó ứng với từng chuyên đề.
- Hướng dẫn cho GV làm lại các bài thực hành thí nghiệm, cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm hiệu quả.
- Hưỡng dẫn GV soạn giáo án điện tử trên phần mềm Vilet và nhúng vào powerpiont
- Hướng dẫn GV sử dụng các phần mềm, các thí nghiệm ảo trong dạy học.
- Trao đổi về BDHSG thường xuyên
- Trước khi họp tổ, tổ kiểm tra chuyên đề mà GV báo cáo để nâng cao chất lượng buổi báo cáo.
+ Tổ phân công GV trong các nhóm:
- Nhóm Vật lý dạy khối 12: Nhóm trưởng: Thầy Phương chủ trì
- Nhóm vật lý 11: Cô Mai chủ trì
- Nhóm vật lý 10: Thầy Trường chú trì
+ Thư ký của tổ là: Cô MaiL
Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên đều có chuyên đề báo cáo trong các buổi sinh hoạt tổ, tổ chọn 1 chuyên đề phát triển thành đề tài NCKHUDSP để gửi lên trường đề ghi gửi Sở
D. Danh hiệu thi đua của Tổ
Tổ Vật lý phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua sau đây :
- 100% giáo viên đạt danh hiệu LĐTT trở lên.
– Đạt danh hiệu tập thể : Tổ LĐTT.
E. Những đề xuất :
- Về trang thiết bị phục vụ giảng dạy: đề nghị Nhà trường mua sắm các trang thiết bị cho Tổ Vật lý (có danh mục các trang thiết cần mua sắm sẽ gửi cho BGH)
- Về kinh phí hoạt động: Đề nghị BGH cung cấp kinh phí cho các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch và dự trù của Tổ.
– Các cấp chỉ đạo CM, Ban giám hiệu cần quản lý chặt chẽ nội dung các buổi SHCM, có sự hướng dẫn và định hướng nội dung SHCM theo tình hình thực tế của nhà trường hay từng khối lớp.

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU TM TỔ CHUYÊN MÔN

Đặng Đình Hợp

- Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 về việc Ban hành Khung kế

ke hoach to Vat ly truong THPT Anh son 1 nam hoc 2012 – 2013

| Posted in Chưa được phân loại |

0

TO VAT LY TRUONG THPT ANH SON 1

| Posted in Chưa được phân loại |

0

Sơ lược lý lịch của trường: Năm học 1965-1966 trường cấp 3 Anh Sơn được tách ra từ trường cấp 3 Đô Lương với 4 lớp, 13 giáo viên, cán bộ và gần 200 học sinh thuộc các huyện Anh Sơn mới, on Cuông, Tương Dương. Là một Nhà trường được sinh ra trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của giặc mỹ đối với miền Bắc, nên từ đó đến nay trường đã 10 lần làm trường và di chuyển đến đóng trên 5 địa phương khác nhau, các địa phương trường đóng là: Xã Long Sơn (4 lần), Xã Vĩnh Sơn, xã Thạch Sơn (3 lần), xã Lĩnh Sơn và Thị trấn Anh Sơn.

Hiện nay trường đóng tại: xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
II – Thành tích đã đạt được :
Lúc mới thành lập trường chỉ có 4 lớp với 190 học sinh và 13 cán bộ, giáo viên. Đến nay trường có 51 lớp  với 2.411 học sinh và 103 cán bộ, giáo viên .
Hơn bốn mươi năm qua, nhà trường đã kiên trì phấn đấu thực hiện tốt việc giáo dục đào tạo đạt chất lượng cao trên nền phát triển toàn diện: Trường đã đào tạo 35.421 em tốt nghiệp đạt tỷ lệ 98%. Thi vào đại học, cao đẳng đỗ ngay từ năm đầu có 1.787 em. Tỉ lệ đậu học sinh giỏi tỉnh hàng năm đạt từ 70-90%, đặc biệt có 1 học sinh đạt giải Quốc gia bộ môn Văn và nhiều em đạt giải cấp Tỉnh. Nhiều học sinh vào đại học tiếp tục phát huy năng lực học tập nghiên cứu đã được tuyển chọn đi du học ở Nhật, Nga, Đức…
Không chỉ học tập tốt, học sinh của trường còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn nghệ, TDTT ở địa phương và các sân chơi tuổi trẻ do Tỉnh, Huyện tổ chức.
Trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới đã có 625 học sinh tình nguyện gia nhập quân đội, 46 em được phong cấp hàm tướng, tá; 2 Anh hùng LLVT, 75 liệt sỹ (trong đó có 1 thầy giáo) và 28 thương, bệnh binh các loại.
Nhà trường có một đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tính đế nay đã có 5 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 49 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Cùng với việc cử 8 giáo viên đi học, mỗi giáo viên tự chọn cho mình nghiên cứu một đề tài hoặc SKKN, viết chuyên đề, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khoá có chất lượng. Nhiều sáng kiến đã được cấp trên khen thưởng.
Ngoài việc lao động xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang phục vụ cho dạy và học, trường cò với trồng người, đến nay trường đã trồng được 23 ha rừng phủ xanh đất trống đồi trọc trong đó có 3,8 ha rừng gỗ đã đến tuổi thu hoạch.

III – Khen thưởng:
- Năm học 1969 – 1970: Nhận cờ thưởng của Ty giáo dục Nghệ An về bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Năm học 1970 – 1971: Sở Giáo dục, Tỉnh đội và Sở TDTT tặng Bằng khen về công tác Đảm bảo an toàn tính mạng cho thầy và trò trong thời chiến.
- Năm học 1974 – 1975: UBND Tỉnh tặng cờ Trường tiên tiến xuất sắc về công tác thể dục vệ sinh.
- Năm học 1976 – 1977:  Sở GD-ĐT tặng Bằng khen và chọn là lá cờ đầu về hoạt động lao động sản xuất theo Quyết định 126/CP.
- Năm học 1982 – 1983: TW Đoàn tặng cờ Luân lưu mang chân dung Bác Hồ cho Đoàn trường.
- Năm học 1987 – 1988:  Hội đồng Bộ trưởng tặng cờ Luân lưu trường tiên tiến xuất sắc của các trường THPT trong cả nước.
- Năm học 1988 – 1989: Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen và công nhận là “Mô hình gắn với mục tiêu KT-XH địa phương”.
- Năm học 1989-1990: Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
- Từ năm học 1990 – 1991 đến 1998 – 1999: Liên tục được Sở và Tỉnh công nhận là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
- Năm 1999: Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Năm 1999: Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích ươm cây, trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc.
- Năm 2001 đến nay: Trường đạt danh hiệu Đơn vị văn hoá cấp tỉnh.
- Năm học 2003-2004: Thủ tướng Chỉnh phủ tặng bằng khen
- Từ năm học 1999 – 2000 đến nay (7 năm liên tục) đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc của Tỉnh.
- Chi bộ Đảng liên tục đạt danh hiệu : Trong sạch Vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu.
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội phụ nữ, Hội CCB liên tục được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc.
Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường trong những năm trước đây và để thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường vào năm 2010, Năm học 2008 – 2009 thầy và trò trường THPT Anh Sơn ra sức phấn đấu rèn đức luyện tài thi đua lập nhiều thành tích và đạt được các chỉ tiêu đề ra như sau:
- Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp: 80-95%
- Tỉ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng: 40%
- Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và sớm đạt “Trường chuẩn Quốc gia”.

+ Nam hoc 2010 – 2011 truong co hon 250 HS dau vao truong dai hoc tren ca nuoc, co 1 em tren 27 diem

+ Nam 2011- 2012, truong co 5 luot em dat 27 diem tro len, trong do co em Quan dau ca hai khoi tren 27 diem

hoi tham

| Posted in Chưa được phân loại |

0

Moi cac ban vao trang vat ly cua truong anh son 1 de trao doi chuyen mon giup nhau cung giang day vat ly, cung hoc vat ly

Chào tất cả mọi người!

| Posted in Chưa được phân loại |

1

Xin chào đến với Mạng Vật Lý. Đây là bài mẫu, bạn có thể xóa nó và bắt đầu viết bài mới cho trang của mình.